KIDS Invaders ten a súa sede na praza Francisco Fernández del Riego, n.º 9, CC Plaza Elíptica, local 5, 0 Local, Vigo, Pontevedra (España), CP 36203

Todos os contidos do sitio web son propiedade intelectual da empresa KIDS INVADERS, sendo protexidos polo ordenamiento xurídico español e pola normativa europea e internacional aplicable. Incluíndo calquera texto, imaxes, gráficos e debuxos, sen que, en ningún caso, o uso por parte dos usuarios dos contidos do sitio web implique a transferencia de dereitos de explotación sobre eles. Marcas comerciais, nomes comerciais ou logotipos contidos no sitio web son propiedade de KIDS Invaders sen acceso a ela implica a transferencia total ou parcial dos dereitos de propiedade industrial correspondentes aos nenos invasores.

Queda prohibida a reprodución, total ou parcial, de distribución, comercialización ou transformación de calquera dos contidos do sitio web sen a previa autorización por escrito de KIDS INVADERS. En consecuencia, calquera acto de transmisión, distribución, difusión, reprodución, almacenamento ou comunicación total ou parcial pública debe ter o permiso expresa dos invasores Nenos Empresa.

KIDS INVADERS poderá realizar, en calquera momento e sen previo aviso, modificacións e actualizacións sobre a información contida no seu sitio web, ou a súa configuración ou presentación.

KIDS Invaders fai todos os esforzos para asegurar que a información proporcionada a través do seu sitio web é clara, comprensible e axeitado, e para evitar erros na medida do posible e, se é necesario, reparar ou actualizar. Con todo, os nenos Invaders non pode garantir a ausencia de erros ou que o contido da información é permanentemente usuario actualizado.El antes de entrar en calquera contrato de servizo ou compra de roupa ou elementos que ler atentamente as condicións relevantes do mesmo.

A sinatura deste contrato implica a aceptación destas condicións en vigor no momento da conclusión deste. Con todo, a contratación de produtos ou servizos é prohibido por menores de idade e debe debidamente obter e por riba, o consentimento dos seus pais, titores ou representantes legais, que será responsable de actos de menores baixo a súa Cargar de acordo coa normativa vixente.

O acceso ao sitio web de KIDS INVADERS é totalmente gratuíto, sen prexuízo do custo da conexión a través da rede de comunicacións proporcionada polo fornecedor de acceso contratado polos usuarios.

O usuario debe utilizar o sitio correctamente, se non será responsable por danos de calquera especie que os nenos Invaders poida sufrir como resultado de calquera violación das obrigas que están vinculados por estas condicións. O usuario é consciente e acepta voluntariamente que o uso de calquera dos contidos deste sitio web ten lugar, en todo caso, baixo a súa exclusiva e exclusiva responsabilidade.

KIDS INVADERS non se fai responsable do posible uso inadecuado feito por terceiros desta páxina web, nin da información transmitida a través de ela a terceiros. O contido subministrado a través deste sitio web son meramente informativos, de xeito que o uso destes pode facer o usuario e os consecuencias ou danos que poidan xurdir, son de enteira responsabilidade do usuario. KIDS INVADERS resérvase o dereito de exercer as accións legais que considere oportunas derivadas de calquera uso ilícito de terceiros dos contidos do seu sitio web.